Geschiedenis en cultuur

Canada’s betrekkingen met de Verenigde Staten

Canada’s betrekkingen met de Verenigde Staten

Canada en de Verenigde Staten hebben een lange geschiedenis van samenwerking en conflicten. Als buurlanden delen ze een van de langste grenzen ter wereld en hebben ze een van de meest uitgebreide handelsrelaties. In dit artikel zullen we de geschiedenis van de betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten onderzoeken en de huidige stand van zaken bespreken.

Geschiedenis van de betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten

De betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten gaan terug tot de koloniale tijd, toen de Britse kolonies in Noord-Amerika werden gesticht. In 1775 vielen Amerikaanse troepen Canada binnen tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, maar werden uiteindelijk verslagen door Britse en Canadese troepen. Na de oorlog werd de grens tussen de Verenigde Staten en Canada vastgesteld bij de 49e breedtegraad.

In de 19e eeuw groeiden de betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten, vooral op het gebied van handel. In 1854 werd de Reciprocity Treaty ondertekend, die de handel tussen de twee landen bevorderde. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog bleef Canada neutraal en bood het onderdak aan gevluchte slaven en Zuidelijke sympathisanten.

In 1867 werd Canada een onafhankelijke natie, maar bleef het deel uitmaken van het Britse Rijk. In de 20e eeuw groeiden de betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten verder, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de twee landen samenwerkten in de strijd tegen de As-mogendheden. Na de oorlog werd de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) opgericht, waarbij Canada en de Verenigde Staten samenwerkten in de verdediging tegen de Sovjet-Unie.

In de jaren 60 en 70 waren er spanningen tussen Canada en de Verenigde Staten over de Vietnamoorlog en de Amerikaanse betrokkenheid bij de Koude Oorlog. In 1989 werd het Vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Verenigde Staten ondertekend, waardoor de handel tussen de twee landen verder werd bevorderd. In 1994 werd het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) ondertekend, waarbij Mexico ook werd betrokken.

Huidige betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten

De betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten zijn momenteel complex en worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder handel, migratie en veiligheid. De handelsrelatie tussen de twee landen is een van de grootste ter wereld, met een totale waarde van meer dan $ 700 miljard per jaar. De Verenigde Staten zijn de grootste handelspartner van Canada, terwijl Canada de op een na grootste handelspartner van de Verenigde Staten is.

In 2018 hebben de Verenigde Staten en Canada een nieuw handelsakkoord ondertekend, het Verenigde Staten-Mexico-Canada-Agreement (USMCA), dat NAFTA vervangt. Het USMCA heeft betrekking op verschillende gebieden, waaronder de auto-industrie, landbouw en digitale handel. Het akkoord heeft echter ook tot spanningen geleid, vooral over de tarieven op staal en aluminium die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan Canada.

Een ander belangrijk onderwerp in de betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten is migratie. In 2017 heeft de regering-Trump het Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) programma beëindigd, waardoor duizenden jonge immigranten die als kinderen naar de Verenigde Staten waren gekomen, dreigden te worden gedeporteerd. Canada heeft aangeboden om sommige van deze immigranten op te nemen, wat tot spanningen heeft geleid tussen de twee landen.

Veiligheid is ook een belangrijk onderwerp in de betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten. De twee landen werken samen in de strijd tegen terrorisme en hebben een uitgebreide inlichtingen- en veiligheidssamenwerking. In 2018 heeft de regering-Trump echter aangekondigd dat de Verenigde Staten zich zouden terugtrekken uit het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), het nucleaire akkoord met Iran. Canada heeft zich uitgesproken tegen deze beslissing en heeft aangekondigd dat het vasthoudt aan het akkoord.

Conclusie

De betrekkingen tussen Canada en de Verenigde Staten zijn complex en worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder handel, migratie en veiligheid. Hoewel de twee landen een lange geschiedenis van samenwerking hebben, zijn er ook spanningen en conflicten geweest. Het is belangrijk dat de twee landen blijven samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken en hun relatie te versterken.

Rating post

Dit is ook Canada